Przejdź do treści

Zarząd

Janina Jędrzejewska – Prezes Zarządu
Grzegorz Rulaff – Zastępca Prezesa Zarządu
Józef Marglem – Zastępca Prezesa Zarządu

Komisja Rewizyjna UPPCh
1. Przewodnicząca Komisji – Aldona Duniak
2. Członkowie Komisji:
– Lidia Wąsowicz
– Konrad Ciszkowski

Forma prawna: stowarzyszenie
Członkowie:
– zwyczajni: osoby fizyczne reprezentujące podmioty branży chłodniczej
– wspierający: osoby fizyczne i prawne prowadzące działalność gospodarczą w branży chłodniczej