Przejdź do treści

Informacje

PRACE ZARZĄDU
I.
Zarząd  uprzejmie informuję, że Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego w 2023 kontynując  współpracę z Flotex Polska i mając na uwadze wysokie ceny paliw podpisała aneks do umowy , dzięki któremu potencjalni klienci mają  możliwość oszczędności przy  zakupie paliwa.
Po podpisaniu aneksu  UPPCH- Flotex Polska klient  ma:
nowe korzyści:
• Oszczędność na paliwie do samochodów służbowych – w ramach współpracy  rabaty    11 groszy na stacjach Shell oraz  10 groszy na stacjach BP  zamiast dotychczasowych 9 groszy , na stacjach  Bliska  9 groszy / litr zamiast dotychczasowych 3 groszy. Na stacjach Orlen pozostaje rabat 9 groszy /litr zakupionego paliwa,
• Dostęp do zakupu paliwa na stacjach Moya , dotychczas nie objętych umową,
•  Na stacjach AMIC  i Moya rozliczenie według FlotexList Price  , co pozwala oszczędzisz na każdym zatankowanym litrze paliwa 10, 30 a nawet 50 gr w stosunku do uśrednionej ceny obowiązującej na stacjach największych koncernów paliwowych na terenie Polski. Im więcej jeździsz, tym więcej zyskujesz
Dla przypomnienia Zarząd  podaje:
dotychczasowe korzyści
• Shelll SmartPay ,transakcie płatnicze przy dystrybutorze, bez użycia karty paliwowej przy zastosowaniu smartfona z darmową aplikacją Shell ClubSmart,
• Dostęp do portalu pozwalającego sprawdzić m.in. dokonane transakcje,
• Karty paliwowe bez względu na to, jak długo istniej firma czy iloma samochodami dysponuje,
• Bezpłatny dostęp do  usługi Flotex Polska  „Mapa cen” pozwalającej tankować na najtańszych stacjach,
• Możliwość wniesienia opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrad A1, A2 i A4 za pomocą kart paliwowych,
• Punkty VITAY, PAYBACK, Club Smart, Driver Club– Klienci mogą zbierać punkty na stacjach Orlen, BP, Shell oraz AMIC;
• Możliwość wyboru kart: imiennej, na nr rejestracyjny samochodu  lub na firmę;
• Możliwość skorzystania z  dodatkowych usług (m.in. ubezpieczenie firmowe i indywidualne, usługa mobiParking, usługa viaToll prepaid, usługa mFLOTA, usługa GPS).
Aby skorzystać z oferty należy:
1. Wejść na stronę: www.flotex.pl/promocja
2. Wpisać  dane do kontaktu
3. Wprowadzić kod promocyjny: KARTA_UNIA
4. Na podany adres e-mail otrzymacie Państwo link do e-wniosku o wydanie kart flotowych. Wypełnienie wniosku nie potrwa dłużej niż 10 min.
lub
Aby skorzystać z oferty można  zadzwonić na numer: 667-946-304 (Pan Wojciech Maryjka). Podczas rozmowy telefonicznej Pan Wojciech uzupełni za Państwa wniosek o wydanie kart paliwowych i zamówi karty.
Osoba do kontaktu w razie pytań odnoście oferty oraz wypełniania wniosku o wydanie kart:
Wojciech Maryjka, tel. 667-946-304, e-mail: wmaryjka@flotex.pl
Ponadto należy też   poinformować UPPCh : unichlod@unichlod.pl o skorzystaniu z  powyższej oferty.
II.

Zarząd informuje, że w dniu 6 czerwca br w Łodzi odbędzie się zebranie Członków UPPCH .W programie przewiduje się omówienie:
– aktualnej sytuacji na rynku owoców, warzyw, mięsa,
– cen skupu owoców  w sezonie 2022 oraz  ich cen sprzedaży,
– środków pomocowych dla przetwórstwa ze szczegółnym uwzględnieniem chłodnictwa składowego oraz produkcji mrożonych produktów,
– rynku energii elektrycznej oraz przekazanie sprawozdania z pracy Zarządu za 2022 rok.
PRACE ZARZĄDU
Zarząd podjął decyzje , że Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego w 2023 kontynuuje współpracę z Flotex Polska. Mając na uwadze wysokie ceny paliw, przypomina, że w wyniku umowy Flotex – Unia Polskiego Przemysłu Chłodniczego firmy mają możliwość oszczędności przy jego zakupie. Dzięki nawiązanej kooperacji z Flotex Polska można  skorzystać z preferencyjnych rabatów na zakup paliwa na stacjach ORLEN, Shell, BP oraz AMIC.
NOWOŚĆ: Od 2023 roku dla Klientów Flotex Polska dostępne  są mobilne transakcje w Shelll SmartPay.
Skorzystaj z nowoczesnego rozwiązania Shell SmartPay i płać za tankowane paliwo przy dystrybutorze! To wygodne rozwiązanie pozwala na sprawne dokonywanie transakcji, bez użycia karty paliwowej. Jedyne czego potrzebujesz to smartfon z darmową aplikacją Shell ClubSmart.
Nawiązanie  współpracy z Flotex Polska jest niezwykle proste i wymaga minimum formalności. Flotex Polska nie stosuje żadnych uciążliwych zabezpieczeń – wystarczy wypełnić e-wniosek i przejść krótką procedurę, a otrzymane karty umożliwią bezgotówkowy zakup paliw do firmowych samochodów na stacjach Orlen, Shell, BP oraz AMIC w całej Polsce.
Zarząd  przypomina korzyści:
• Oszczędność na paliwie do samochodów służbowych – w ramach współpracy Flotex proponuje rabaty w wysokości 9 gr za każdy zatankowany litr paliwa na stacjach ORLEN, BP i Shell. Na stacjach AMIC oszczędzisz na każdym zatankowanym litrze paliwa 10, 30 a nawet 50 gr w stosunku do uśrednionej ceny obowiązującej na stacjach największych koncernów paliwowych na terenie Polski. Im więcej jeździsz, tym więcej zyskujesz.
• Dostęp do portalu pozwalającego sprawdzić m.in. dokonane transakcje;
• Karty paliwowe bez względu na to, jak długo istnieje firma,  czy iloma samochodami dysponuje;
• Bezpłatny dostęp do  usługi „Mapa cen” pozwalającej tankować na najtańszych stacjach;
• Możliwość wniesienia opłat za przejazd płatnymi odcinkami autostrad A1, A2 i A4 za pomocą kart paliwowych;
• Punkty VITAY, PAYBACK, Club Smart, Driver Club –  Klienci mogą zbierać punkty na stacjach Orlen, BP, Shell oraz AMIC;
• Możliwość wyboru kart: imiennej, na nr rejestracyjny lub na firmę;
• Możliwość skorzystania z  dodatkowych usług (m.in. ubezpieczenie firmowe i indywidualne, usługa mobiParking, usługa viaToll prepaid, usługa mFLOTA, usługa GPS).
Aby skorzystać z oferty należy:
1. Wejść na stronę: www.flotex.pl/promocja
2. Wpisać  dane do kontaktu
3. Wprowadzić kod promocyjny: KARTA_UNIA
4. Na podany adres e-mail otrzymasz link do e-wniosku o wydanie kart flotowych. Wypełnienie wniosku nie potrwa dłużej niż 10 min.
lub
Aby skorzystać z oferty zadzwoń na numer: 667-946-304 (Pan Wojciech Maryjka). Podczas rozmowy telefonicznej Pan Wojciech uzupełni  wniosek o wydanie kart paliwowych i zamówi karty.
Osoba do kontaktu w razie pytań odnoście oferty oraz wypełniania wniosku o wydanie kart:
Wojciech Maryjka, tel. 667-946-304, e-mail: wmaryjka@flotex.pl
Należy  także przekazać informacje o złożeniu wniosku do firmy Flotex Polska  z kodem promocyjnym Unii na adres unichlod@unichlod.pl
STAWKI USŁUG CHŁODNICZYCH LUTY 2022 ROK
Informacja ogólna.
Biuro UPPCh tradycyjnie co roku analizuje stawki usług chłodniczych przeprowadzając sondaż wśród Członków Stowarzyszenia. Podane stawki dla poszczególnych chłodni  nie są ujawniane wszystkim , są  one wyłącznie do wiadomości biura UPPCH. Członkowie UPPCH otrzymują przeanalizowane w licznych tabelach  dane  z podziałem na stawki dla chłodni przyjmujących obcy towar   do składowania oraz oddających swój towar do składowania w obcych obiektach.
W sondażu  , pomimo kilkukrotnych próśb,  wzięło udział  tylko 13 firm  o 1 mniej niż w sondażu przeprowadzonym w 2021 roku .  Dominowały firmy określane jako usługobiorca, czyli firma przyjmująca towar na skład  .W załączonych tabelach zamieszczono zakresy cen , ich wartości średnie oraz mediany , o ile były policzalne, to znaczy gdy było dostatecznie dużo danych . Przy obliczaniu średnich bierze się wszystkie podane  wartości , nawet znacznie odbiegające od innych  danych , natomiast mediana jest wartością centralną , przy jej liczeniu odrzuca się wartości skrajne . Przy analizie cen w firmie  na tle innych warto zobaczyć jak dalece „in plus” lub „in minus” odbiegają one od mediany. Zróżnicowanie cen usług wynika z wielu czynników między innymi od: ilości i rodzaju towaru , zazwyczaj cena usługi dla mięsa czy lodów jest wyższa od np. warzyw , czasu  składowania , ciągłości współpracy, stopnia załadowania towarem komór chłodniczych , itd.
Informacje dotyczące usługobiorcy .
Przeładunki.
Ceny podane w tab. Nr 1 dotyczą przeładunków w jedną stronę, przy czym zarówno rozładunek jak i załadunek są wyceniane jednakowo . Dominującą jednostką rozliczeniową była paleta , a mianowicie 80  % danych dotyczyło cen za przyjęcie i wydanie palety . Towar luzem przyjmowało 25  % ankietowanych firm . Rozpiętość  podanych cen  była znaczna,  zwłaszcza przy stawce za przeładunki palety oraz  towaru luzem, przy czym dla towaru luzem, gdzie    przeładunki nie są  mechaniczne  stosowane w umowach z kontrahentem przyjmowane były stawki od tony lub od godziny pracy .  W porównaniu do danych z 2021 roku / tab.7/  nie zaobserwowano widocznego trendu wzrostowego stawek za przeładunki za wyjątkiem znacznego wzrostu ceny za przeładunek tony towaru.
Składowanie
Stosowane stawki to paleto-doba i tono –doba/ tab . 2/ , przy czym stawki za tono- dobę są wyższe od stawek za paleto- dobę .Średnia arytmetyczna dla tono- doby jest wyższa od średniej arytmetycznej dla paleto- doby o 22,38 % , a mediana o 28,57 % .  W porównaniu do danych z 2021 roku / tab.7/  w 2022 roku nastąpił wyraźny wzrost wysokości  stawek dla paleto- doby, wartości średniej o 14,4 % , a mediany o 9,4 % . W przypadku stosowania jako jednostki rozliczeniowej : tono- doby dane nie są jednoznaczne, wartość średnia zmalała o 3,9 % , mediana wzrosła o 1,1 %.
Domrażanie
Firmy przyjmujące towar do przechowywania nie zawsze zmuszone są do wykonania tej czynności , niektóre z nich robią to okazjonalnie w wyjątkowych  sytuacjach ustalając stawkę zależnie  między innymi : od rodzaju towaru, sposobu jego opakowania i klienta . Tradycyjnie używany  w rozliczeniach : tono-stopień był w 2022 roku  nieco  częściej stosowany niż paleto- stopień . Zakres przy stosowaniu w rozliczeniach  tono- stopnia był  bardzo szeroki , a mianowicie różnica wyniosła 15 zł , co wynikało z podanej i potwierdzonej stawki 20 zł .  Stawka w tej wysokości wpłynęła także na wartość średnią , która osiągnęła poziom 8,70 zł/ tono-stopień, obliczona mediana skorygowała wartość stawki do 5 zł.  Porównując mediany stawka za domrażanie liczona jako tono- stopień była wyższa o 25 % od stawki liczonej jako  paleto- stopień . W stosunku do danych z lutego 2021 roku obie  stawki wzrosły , przy czym ceny dla tono- stopnia w stopniu większym niż dla paleto- stopnia.
Usługi dodatkowe.
Najwięcej danych dotyczyło foliowania palety, dla której to czynności można było podać zakres cen, wartość średnią oraz medianę . Rozpiętość stosowanych stawek była znaczna i wynosiła nieco ponad 24 zł , przy czym z mediany niższej od wartości średniej wynika ,że więcej firm miało w rozliczeniach  z kontrahentami  dolny poziom ceny . Dla  innych usług dodatkowych wg przekazanej informacji  stosowano indywidualne uzgodnienia.
Wykorzystanie kubatury chłodniczej.
Załadowanie  towarem komór chłodniczych jest znaczne i porównywalne z rokiem ubiegłym.
Informacje dotyczące usługodawcy.
Dane otrzymano z czterech firm ,  które zlecały przechowywanie swojego towaru w obiektach zewnętrznych , przy czym tylko jedna chłodnia zlecała przechowywanie mięsa , pozostałe przechowywanie owoców lub warzyw  . W tabeli nr 4 podano dane dla cen za przeładunki, składowanie i domrażanie . Dla wszystkich tych czynności wartości  średnie stosowanych stawek były zbliżone do ich median , dla palety jako jednostki przeładunkowej mediana była wyższa od wartości średniej o 8,6 % , stawka za składowanie liczona jako paleto-doba o 5,3 % , natomiast mediana w przypadku tono- stopnia jak stawka za domrażanie była niższa  o 3,3 %.  W rozliczeniach pomiędzy kontrahentami nie stosowano rozliczeń stawek przy przeładunkach:   tona na palecie, przy składowaniu: tono- doba.  Analizując ceny 2022 roku na tle cen stosowanych w 2021 roku/ tab . 8/ widać wyraźny wzrost stawek , szczególnie wysoki w przypadku  domrażania , gdzie zarówno wartość  średniej  jak i mediany  dla tono- stopnia przekracza 50 %  rok/ roku . Dla stawki stosowanej w rozliczeniach czynności domrażania  jako paleto- stopień wzrost cen nie był tak wysoki.   Odnotowano także   wzrost stawek za składowanie towaru obcego,  dla paleto- doby  jako stawki stosowanej w rozliczeniach za usługowe składowanie towaru dla  wartości średniej o 21,6 % , dla mediany o 37,9 %. W usługach dodatkowych / tab .5/  trzy  firmy podały  koszty foliowania palet , przy czym są  one na poziomie niższym niż wynika to z kosztów foliowania palet u usługobiorcy  , w przypadku mediany  o 8 %. Żadna z firm nie podała danych odnośnie stopnia załadowania towarem komór chłodniczych.
PRACE ZARZĄDU UPPCH
1. Zarząd w sposób ciągły opracowuje i przekazuje Członkom UPPCH informacje gospodarczą  w oparciu o przegląd materiałów  zamieszczanych  w wielu publikatorach.
2. Zarząd przystąpił do podsumowania cen skupu owoców i warzyw w sezonie 2021 roku . Ceny skupu były zbierane przez biuro UPPCH dla truskawek, wiśni,  malin, porzeczek oraz warzyw poprzez bezpośrednie kontakty z chłodniami i po ich opracowaniu przesyłane uczestnikom sondaży w postaci tzw.  komunikatów. Podsumowanie cen skupu truskawek zostało już przesłane Członkom UPPCH. Przekazany materiał zawierał dane cenowe w zależności od terminu dostarczenia truskawek na rampę zakładu bezpośrednio przez rolników oraz przez pośredników. Podano ceny średnie oraz mediany. Porównano też ceny skupu w sezonie 2021 w stosunku do cen skupu w 2020 roku. Zarząd jest w trakcie podsumowania cen skupu innych  gatunków owoców.
3. Zarząd przystąpił do przekazywania w sposób ciągły Członkom UPPCH informacji o aktualnych przetargach na mrożonki.
4. Zarząd w sposób ciągły analizuje ceny energii elektrycznej, przekazuje też oferty jej  kupna  Członkom UPPCH. Oferty dotyczą zakupu energii w 2022 i 2023 roku.
PRACE ZARZĄDU
Zarząd podsumował  w oparciu o przesyłane komunikaty  w miesiącach czerwiec- listopad 2020 r.  ceny skupu w sezonie 2020 roku wybranych gatunków owoców, to jest :   truskawek, porzeczek czarnych i czerwonych, wiśni , malin oraz wybranych gatunków warzyw , a mianowicie : kalafiorów, brokułów, cebuli i przekazał wykonane opracowanie Członkom UPPCH oraz tym firmom ,które w ubiegłym sezonie brały udział w sondażach cenowych.
W opracowaniu podano    zakresy cen , średnie oraz mediany , a także uwzględniono daty zakupów  biorąc po uwagę zmienność cen w zależności od terminu dostaw.
W przekazanych materiałach podsumowano  również ceny skupu  od ajentów , loco  zakład, rolników , loco zakład oraz ceny płacone rolnikom na zorganizowanych przez przetwórnie własnych punktach skupu.
PODZIĘKOWANIE
Unia w marcu 2020 roku wystąpiła do wielu osób powiązanych biznesowo z naszym Stowarzyszeniem   z prośbą o przeznaczenie 1 % podatku dla niepełnosprawnej Anastazji  Kurowskiej . Anastazja urodziła się w marcu 2019 roku , gdy miała 2 miesiące wykryto u niej albinizm , liczne wady wzroku  jak: oczopląs poziomy, wahadłowy, wadę refrakcji obuocznej, astygmatyzm, niedowidzenie , rozrzedzenie siatkówki oraz wolniejszy rozwój ruchowy. Anastazja od maleńkości jest pod stałą opieką między innymi :  okulisty, neurologa, rehabilitantów, psychologów.
Na nasz apel o pomoc finansową   na konieczne leczenie  Anastazji zareagowało  szereg osób, którym serdecznie w imieniu małej Anastazji  dziękujemy .  Staliście się Państwo dla Anastazji  super-bohaterami z otwartymi sercami na nieszczęścia innych.
PRACE ZARZĄDU
Zarząd kontynuuje swoje zadanie statutowe  ,to jest:
1. opracowywanie i przekazywanie Członkom  UPPCH informacji gospodarczej,
2. opracowywanie i przekazywanie Członkom UPPCH aktualnych informacji prawnych,
3. zbieranie danych odnośnie cen skupu warzyw i informowanie o nich Członków UPPCH w formie Komunikatów Cenowych ,
4. zbieranie danych odnośnie aktualnych przetargów na mrożone owoce, warzywa, produkty głęboko mrożone i informowanie o nich Członków  UPPCH
UWAGA WAŻNE!
W zakadce „Do pobrania” zamieszczamy – INFORMACJĘ
NA TEMAT INSTRUMENTÓW WSPARCIA FINANSOWEGO W ZWIĄZKU Z COVID 19.
Plik w formacie pdf. przeznaczenia poszczególnych rodzajów promowanych produktów. Do rozbudowy strony, umieszczania ciekawych, wartościowych informacji dla konsumentów, jak również doniesień o różnych inicjatywach zapraszamy wszystkie organizacje, w tym sięgające po środki z Funduszu Promocji Owoców i Warzyw.
Wspólna inicjatywa Funduszu i organizacji branżowych zrzeszająca producentów i przetwórców, przy współpracy z administracją państwową, jednostkami naukowymi i akademickimi pozwolą zbudować przyjazny dla wszystkich serwis promocyjno – informacyjny.
Dlaczego warto sięgać po polskie owoce i warzywa? Kto tworzy branżę owocowo-warzywną? Jakie realizowane są inicjatywy?
Zachęcamy Państwa do inicjatywy i wspólnego budowania strony www.apetytnapolskie.com.